Perfect or Nothing

Ask meNext pageArchive

 

"Недостатъчно умна, недостатъчно талантлива, недостатъчно красива. Очевидно за тях нищо у мен не е достатъчно, за да ги накара да ме обичат. Единствената цел на съществуването ми е да ме използват за нещо."

- (via everyday-i-think-about-you)

(Source: anissaxx, via everyday-i-think-about-you)